Werk

De primaire aanleidingen voor deze opdracht waren het verbeteren van de visuele aantrekkelijkheid (op alle apparaten) en de Werelderfgoedkaart.

Tevens zijn de  gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit voor de webredactie en de zoekmogelijkheden op de website enorm verbeterd.   

Stichting Werelderfgoed Nederland vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van Werelderfgoed in Nederland.

Cinnamon is benaderd voor deze opdracht vanwege haar ruimschootse ervaring met websites in de Culturele Erfgoedsector. De Stichting Werelderfgoed Nederland had de wens om een platformsite te laten ontwikkelen voor het Werelderfgoed in Nederland. 

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen van schulden effectiever. Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren.

De uitdaging voor dit project zat voornamelijk in het ontwerp van de nieuwe website.

Europafietsers is een niet-commerciële organisatie (stichting) van vrijwilligers die het maken van meerdaagse fietstochten door Europa wil stimuleren. Het doel is fietsers te laten beleven hoe inspirerend het is om andere landschappen, mensen en culturen van heel dichtbij te leren kennen.

Aanleiding voor deze opdracht was de wens van de Stichting om met een professionele organisatie samen te werken. Cinnamon heeft een compleet nieuw webdesign ontwikkeld, waarbij visuele aspecten een belangrijke rol speelden.

De Programmaraad is een samenwerkingsverband tussen: Divosa, VNG, UWV en Cedris. Het terrein van Werk en Inkomen is flink in beweging. Arbeidsmarktregio's staan voor de opgave om meer mensen aan het werk te helpen.

Uitdaging voor dit project was het structureren van de enorme hoeveelheid en diversiteit aan informatie. Daarnaast zijn er verschillende maatwerkoplossingen bedacht voor deze klant.

De Koloniën van Weldadigheid zijn unieke landschappen en het resultaat van een radicaal en omvangrijk experiment. De Maatschappij van Weldadigheid stichtte tussen 1818 en 1825 de koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Wortel, Veenhuizen en Merksplas om paupers en landlopers maatschappelijke kansen te bieden met opleiding en werk in de landbouw.

Vanwege de ervaring van Cinnamon met de ontwikkeling & uitwerking van websites zoals UNESCO en de Stichting Werelderfgoed Nederland, zijn wij benaderd voor dit project.